Chính sách quảng cáo

Xin chân thành cảm ơn quý đối tác, đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng www.dieutrimatlac.com.
Chính sách quảng cáo của trang web www.dieutrimatlac.com
Những điều khoản sau được www.dieutrimatlac.com tạo ra nhằm mục đích quản lý các khía cạnh của việc quảng cáo trên hệ thống của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé), bao gồm trang web của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) và ứng dụng trên các thiết bị điện tử của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) hướng tới đối tượng người tiêu dùng.
Trang web của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) và ứng dụng trên các thiết bị điện tử của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) hướng tới đối tượng người tiêu dùng được gọi là “tài sản phục vụ khách hàng của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé)”. Trang web và ứng dụng trên các thiết bị điện tử của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) hướng tới đối tượng là các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được gọi là “tài sản phục vụ các chuyên gia của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé)”.
Cụm từ “Quảng cáo” được sử dụng trong chính sách này bao gồm bảng biểu của bên thứ ba, dấu hiệu của bên thứ ba, quảng cáo theo ngữ cảnh của bên thứ ba và các nội dung được bên thứ ba tài trợ. Những điều khoản được liệt kê dưới đây quy định điều kiện chấp thuận quảng cáo trên Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé), hình thức quảng cáo trên Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) và gỡ bỏ quảng cáo trên Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé).

 1. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) có quyền tùy nghi tuyệt đối trong việc diễn giải và áp dụng chính sách quảng cáo cùng những vấn đề liên quan tới quảng cáo của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé). Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) có quyền tùy nghi thay đổi chính sách quảng cáo vào bất cứ thời điểm nào bằng cách công bố chính sách quảng cáo đã chỉnh sửa lên trên tài sản của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé). Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) có quyền quyết định loại quảng cáo nào sẽ được chấp thuận và hiện lên hệ thống của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé). Trong bất cứ trường hợp nào, sự chấp thuận quảng cáo trên Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) không đồng nghĩa với việc Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) xác thực chất lượng của sản phẩm hoặc/và dịch vụ được quảng cáo hoặc xác thực cho bên thứ ba yêu cầu quảng cáo, sản xuất, phân phối hay quảng bá sản phẩm và dịch vụ ấy.
 2. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) không chấp nhận bất cứ quảng cáo nào không trung thực, không phù hợp thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục Việt Nam theo quan điểm của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé).
 3. Trong bất cứ điều kiện nào, Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) không chấp thuận các loại quảng cáo thuộc nhưng không giới hạn trong các nhóm sau:
 • Quảng cáo cho sản phẩm bất hợp pháp, ‘phản cảm’ hoặc/và ‘gây nguy hiểm’. (Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) có quyền định nghĩa ‘bất hợp pháp’, ‘phản cảm’ và ‘gây nguy hiểm’ của sản phẩm quảng cáo).
 • Quảng cáo chứa thông tin lừa đảo, thông tin bị cấm tuyên truyền, thông tin gây hiểu lầm hoặc xúc phạm đối tượng khác.
 • Quảng cáo chứa thông tin bị bóp méo, xuyên tạc, nhạo báng và phân biệt đối xử (thể hiện rõ ràng hay ẩn ý); thông tin chỉ trích các cá nhân hay tổ chức ở bất cứ độ tuổi, quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, khuyết tật hay bất cứ hoàn cảnh nào mà Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) cho là không phù hợp.
 • Quảng cáo rượu, bia và đồ uống có cồn khác.
 • Quảng cáo vũ khí dưới mọi hình thức, súng các loại, đạn và thuốc súng, pháo hoặc phao hoa.
 • Quảng cáo có nội dung liên quan tới đánh bạc mọi hình thức.
 • Quảng cáo có nội dung đồi trụy, khiêu dâm hoặc liên quan.
 • Quảng cáo thuốc lá dưới mọi hình thức.
 • Quảng cáo mô phỏng thời sự hoặc cấp cứu.
 • Quảng cáo có chứa nội dung thu hút hay có ý định nhắm tới việc thu hút trẻ em dưới 13 tuổi.
 • Quảng cáo trò chơi điện tử dành cho người lớn hay có chứa nội dung dành cho người lớn.
 • Quảng cáo chứa tuyên bố vô lí về sản phẩm hoặc dịch vụ giả tưởng và không có thật.
 • Quảng cáo dưới hình thức các thông tin hay hình ảnh sáng nhấp nháy và chói.
 • Quảng cáo chứa nội dung về những trường hợp giảm cân cấp tốc “thần kỳ” hay những tuyên bố về các phương thức chữa bệnh vô căn cứ và phi thực tế.
 • Quảng cáo chứa các phần hiện thêm bên ngoài vị trí quảng cáo được quy định hoặc quảng cáo làm gián đoạn và cản trở việc đọc nội dung của người dùng người dùng không hề có ý định nhấp chuột để xem thêm về quảng cáo.
 • Quảng cáo có chứa các phần không thu về vị trí quảng cáo đã định sẵn khi người dùng đưa chuột ra khỏi phần quảng cáo hay quảng cáo không chứa nút “Tắt” hay “X” để người dùng có thể thu nhỏ và tắt quảng cáo như ý muốn.
 • Quảng cáo có hình thức bắt chước và giả mạo các chức năng của máy vi tính và các chức năng làm cho người dùng tin rằng việc nhấp vào là một điều cần thiết.
 1. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) thừa nhận và kiên quyết giữ sự độc lập giữa quảng cáo và nội dung mà Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) bảo trợ và biên tập. Những bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích quảng cáo hay tài trợ. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) luôn nỗ lực để bảo đảm rằng tất cả quảng cáo và nội dung mà Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) bảo trợ trên hệ thống của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) luôn tách bạch và dễ dàng nhận diện. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các quảng cáo hoặc nội dung tài trợ trên hệ thống Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) sẽ được xác định rõ ràng, không mơ hồ. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) sẽ không cho phép bất kỳ quảng cáo nào xuất hiện trên tài sản phục vụ khách hàng của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) mà không có các nhãn “Quảng cáo”, “Từ nhà tài trợ của chúng tôi” hay một nhãn tên để phân biệt. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) cũng không cho phép quảng cáo xuất hiện trên tài sản phục vụ các chuyên gia của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) mà không có các nhãn “Quảng cáo”, “Thông tin chuyên ngành”, “Từ nhà tài trợ của chúng tôi” hoặc những dấu hiệu chỉ rõ nội dung này được cung cấp bởi nhà tài trợ hoặc một cá nhân hay tổ chức thay mặt cho nhà tài trợ.
 2. Một lần nhấp chuột vào quảng cáo của người dùng chỉ có thể dẫn người dùng tới trang web của bên thứ ba hoặc đến khu vực nội dung được tài trợ trên tài sản của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé).
 3. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) có độc quyền xác định cách tất cả các kết quả tìm kiếm thông tin cụ thể bằng cách nhập từ khóa hoặc thông qua chủ đề được hiển thị trên Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) dựa trên kết quả tìm kiếm mà Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) đã được chuyển giao. Nội dung được liệt kê trong kết quả tìm kiếm được hiển thị cùng với nguồn, ví dụ như: “Sức khoẻ AZ” hoặc “Thuốc AZ”. Nếu nội dung tài trợ xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm, nó sẽ được gắn nhãn là “Nhà tài trợ của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé)” trên tài sản phục vụ khách hàng của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) và “Thông tin chuyên ngành” trên tài sản phục vụ chuyên gia của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) để người dùng có thể đưa ra quyết định về nội dung mà họ muốn xem.
 4. Như được mô tả trong phần “Quảng cáo của Google” được dẫn link trên những trang tìm kiếm của tài sản phục vụ khách hàng của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé), “Quảng cáo của Google” là những danh sách đã được mua bởi các công ty muốn có các liên kết dẫn đến các trang web của họ xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm tùy theo kết quả cụ thể được tìm. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) có thể nhận thanh toán từ Google dựa trên việc hiển thị các kết quả liên kết được tài trợ hoặc dựa trên số lượng nhấp chuột vào các liên kết trên tài sản phục vụ khách hàng của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé).
 5. Trong khi nội dung quảng cáo của bên thứ ba (nhà tài trợ hoặc đơn vị sản xuất quảng cáo) phải tuân thủ chính sách quảng cáo này, việc ghi nhãn để phân loại nội dung được tài trợ trên tài sản tiêu dùng củaChuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) sẽ được quy định trong Chính sách tài trợ của chúng tôi. Chính sách tài trợ sẽ mô tả cách chúng tôi ghi nhãn để phân loại thông tin từ Nhà tài trợ và các bước chúng tôi thực hiện để giúp người dùng hiểu được sự khác biệt giữa nội dung của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) và nội dung được tài trợ.
 6. Quảng cáo trên tài sản của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) không được liên kết trực tiếp đến một trang yêu cầu đăng ký hay đòi hỏi email của người dùng. Bất kỳ trang đòi hỏi đăng kí hay yêu cầu email được dẫn từ một cú nhấp chuột vào quảng cáo trên Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) phải cách tối thiểu hai lần nhấp chuột tính từ quảng cáo ban đầu. Các tài sản của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) sẽ không đăng các quảng cáo yêu cầu đăng ký và / hoặc đăng nhập mới có thể xem được một phần quan trọng của nội dung của quảng cáo hoặc các trang web liên quan. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) có quyền xác định mức độ để chấp thuận các nội dung quảng cáo được đề cập ở trên.
 7. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) có quyền chấp nhận, từ chối, hủy bỏ hoặc loại bỏ bất kỳ quảng cáo nào từ hệ thống của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) vì bất cứ lý do nào, bất cứ lúc nào. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) sẽ thông báo kịp thời cho các nhà quảng cáo khi từ chối, hủy bỏ hoặc loại bỏ quảng cáo và giải thích lý do sau khi từ chối, hủy bỏ, hoặc gỡ bỏ. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) không bảo đảm rằng các chương trình hoặc các thành phần sẽ hoạt động mà không có lỗi trên tất cả các nền tảng, bao gồm cả các trang web, các thiết bị di động và các ứng dụng.
 8. Nhà quảng cáo có nghĩa vụ phải tuân thủ tất cả các luật trong và ngoài nước cũng như các quy định áp dụng cho quảng cáo trong hệ thống của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) (bao gồm tất cả các yêu cầu chú giải, thuyết minh và tuyên bố theo quy định của pháp luật trong những quảng cáo này), bao gồm nhưng không giới hạn trong các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế cho quảng cáo. Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) sẽ không giám sát việc tuân thủ theo pháp luật và các quy định như trên. Tuy nhiên, Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) có quyền xem xét việc phù hợp với pháp luật và các quy định của tất cả các quảng cáo; nếu Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) nhận thức được bất kỳ vi phạm hoặc khả năng vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc các nguyên tắc áp dụng, Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) có quyền loại bỏ các quảng cáo từ hệ thống của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé).
 9. Không quảng cáo nào trên hệ thống của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) được chứa các điểm ảnh, thẻ, đèn nhấp nháy, mã phần mềm thu thập thông tin hoặc đặt bất kỳ đèn hiệu, cookies hoặc các thiết bị thu thập thông tin khác lên các trình duyệt của người dùng của hệ thống Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé), trừ khi đã được sự chấp thuận bằng văn bản của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé). Không thông tin đòi hỏi nhận dạng cá nhân nào có thể được thu thập từ người dùng của hệ thống Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) và sự đồng ý của người dùng. Các thông tin không đòi hỏi nhận dạng cá nhân của hệ thống Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé) không được liên kết với bất kỳ thông tin đòi hỏi nhận dạng cá nhân của nhà quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chuyên trang tư vấn điều trị mắt lác (lé).