Mắt Lác ẩn

Lac an

Lác ẩn thường rất khó xác định nguyên nhân c Mắt lác ẩn là gì?  Mắt lác ẩn (heterophoria) là tình trạng mắt bị lệch, chỉ xuất hiện khi mắt tập chung nhìn vật ở …

Xem chi tiết